top of page

Dalykinės sritys

Mano patirtis

Turto padalijimas

Jau daugelį metų dirbu turto padalijimo srityje ir esu sėkmingai išnagrinėjus dešimtis bylų. Mano klientai Lietuvoje gali pasikliauti, kad pasinaudodama savo patirtimi turto padalijimo srityje sukursiu teisinį pagrindą, kuris padės įgyvendinti jų pastangas. Kai dalyvauju byloje, padedu savo klientui ją sėkmingai išspręsti kuo greičiau ir veiksmingiau.

Modern Architecture

Vaiko išlaikymas ir jo gyvenamosios vietos nustatymas

Leiskite "Santuokos-nutraukimas" išspręsti visus jums rūpimus vaiko išlaikymo ir jo gyvenamosios vietos klausimus. I. Leunig, derindama esminį bendro vaizdo supratimą su kasdienių sąveikų ir patirties sudėtingumu, teikia aktyvius sprendimus įvairiems klientams. I. Leunig dalyvauja kai kuriose novatoriškiausiose, sudėtingiausiose ir kompleksiškiausiose  bylose Lietuvoje.

Baby's Grasp

Skyrybos & Skyrybų ir gyvenimo skyrium sutartys

Ar turite bylą dėl skyrybų ir separacijos sutarčių ? Mielai jums padėsiu. Santuokos-nutraukimas turi teisinių žinių, įgūdžių ir patirties konsultuoti klientus iš Lietuvos ir jo apylinkių dėl skyrybų ir separacijos sutarčių. Didžiuodamasi plečiu savo profesionalias paslaugas, kad padėčiau visiems savo klientams išspręsti jų teisinius klausimus.

Signing a Contract
bottom of page